Datakurs for eldre

Datakurs for eldre

Vi fortsetter suksessen med datakurs.
I Eggedal er det datakurs på biblioteket med oppstart onsdag 5.september kl. 15.00, og med datakurs annenhver onsdag til 2.november. Kurset er i samarbeid med Frivillighetssentralen og Pensjnistforeningen.


I Modum er det datakurs for eldre på Modumheimen med oppstart 19.september kl.10.00.Øvrige datoer er 26/9, 14/10, 21/10 og 28/10. Kurset er i samarbeid med Modum kommune og Eldrerådet.
Her er det påmelding til biblioteket på 32789423

Språkvelger