I Påsken har vi følgende åpningstider:
Modum : 15. og 16. april : ordinære åpningstider. 17.april stengt.
Krødsherad : 15. og 16. april : ordinære åpningstider. 17.april stengt.
Prestfoss : 15.april : ordinær åpningstid. 16. og 17. april stengt.
Alle 3 åpner første dag etter påske tirsdag 23.april.
Eggedal : STENGT 15., 16. og 17. april. Første åpningsdag etter påske er onsdag 24.april.