Tirsdag 4/2 kl. 18.30 blir det foredrag om Modums egen statsminister, nemlig Christopher Hornsrud, på Modum bibliotek. Nils Henning Hontvedt fra Horten har skrevet biografi on Hornsrud, og han kommer og hilder foredrag. Det blir salg av bøker og kaffe og kringle. Gratis inngang. Velkommen!