Filmbib

Få tilgang til gratis kortfilmer og dokumentarfilmer

Alle med nasjonalt lånekort fra et norsk bibliotek kan se gratis norske kortfilmer og dokumentarfilmer gjennom strømmetjenesten Filmbib. Alle filmene du finner her er kjøpt inn gjennom den nasjonale innkjøpsordningen for film, som administreres av Norsk filminstitutt på oppdrag fra Kulturdepartementet. Ordningen er opprettet for å bidra til bredde og kvalitet i filmtilbudet for voksne og barn, og for å stimulere filmkulturen i Norge. Det blir stadig lagt filmer til i tjenesten, så besøk Filmbib ofte for å få med deg nyheter!

Logg på tjenesten med ditt personlige lånekortnummer og PIN-kode fra biblioteket. Mangler du Nasjonalt Lånekort, PIN-kode eller har problemer med innloggingen? Ta kontakt med biblioteket.