For barnehager og skoler

Tilbud for hele Midt-Buskerud bibliotek:

Barnehagebibliotek
Barnehagene får tilbud om å være med i barnehagebibliotekordningen. Vi henter gamle og bringer nye bokkasser hver tredje måned. Bøkene kan brukes i barnehagen eller lånes med hjem.


Tilbud i Modum:

Eventyrstund
Vi tilbyr eventyrstund én gang i måneden, bortsett fra i juli. Invitasjon med tidspunkt sendes barnehagene i forkant.

Den kulturelle skolesekken
For 3. trinn: Barne- og ungdomsbibliotekaren kommer på besøk til skolen. Hun forteller om barnebøker, vi snakker om leselyst og det blir quiz.
For 5. trinn: Elevene inviteres til besøk på biblioteket i Vikersund. Alle kan få lånekort, de for høre om forskjellige bøker og får være med på verksted i bokryggpoesi.
For 9. trinn (NMU) og 10. trinn (SMU): Boktrailer.

Bokkasser
Ansatte i skole og barnehage kan bestille bokkasser. Vi tilpasser etter ønske (f. eks. antall bøker, lesenivå, tema, type litteratur etc.) Bokkassen inneholder ett eksemplar pr. tittel. Vi har ikke klassesett av bøker, men dersom skolen ønsker dette, går det an å ta kontakt med Klassesett i Viken.

Utstillinger
Vi stiller gjerne ut prosjekter og ting dere lager som dere har lyst til å vise andre. Ta kontakt for å finne et tidspunkt!

Skolebibliotekstrategi
I 2016 ble Strategiplan for skolebibliotekene i Modum vedtatt. Midt-Buskerud bibliotek Modum arrangerer nettverksmøter for skolebibliotekarene, og bistår ellers ved behov.


Tilbud i Sigdal og Krødsherad:

Eventyrstund
Eventyrstund tilbys på forespørsel.