Onsdag 5.februar kl. 18.30 holder forfatter Svein Sæter foredrag om  Krig. mor. bror. Ottar Hauglands kamp mot nazismen Sentral er også Johan Solberg fra Vikersund, nå 97 år gammel, og trolig eneste norske gjenlevende fra konsentrasjonsleirene. Det er mulighet for å få kjøpt boka. Kaffe og kringle. Gratis inngang. Velkommen!