Søndag den 31. oktober viser Kjell Bjørka video og bilder fra tre skolekretser i Krødsherad; Håkonsrud, Fyrand og Finnerudskogen. Forestillingen skjer på Krøderen samfunnshus kl 18.00, og er arrangert av biblioteket.
Arrangementet er gratis!

Oversiktsbilde over krødsherad

 

Foto: Erlend Bjørtvedt