Låneregler

Hvem kan bli låntager hos oss?

 • Du kan få nasjonalt lånekort fra du har fylt 6 år, eller har begynt på skolen.
 • Det må oppgis fullt personnummer ved innmelding, og voksne må i tillegg vise legitimasjon.
 • Lånekortet er gyldig livet ut.
 • Låntagere som gjentatte ganger ikke overholder bibliotekreglene kan miste låneretten.
 • For institusjoner er lånekortet gyldig i 5 år av gangen.
 • For skoleklasser er lånekortet gyldig 1 år av gangen.

Dette tilbyr vi deg

 • Rett til gratis lån av alle bøker, lydbøker, tidsskrifter og filmer m.m. oppstilt i åpen hylle hos oss. Lånetiden er 4 uker, med mulighet for å fornye lånene, så sant andre ikke har reservert det du låner. For filmer gjelder 1 ukes lånetid, med mulighet for å fornye lånene.
 • Rett til å reservere materiale som er utlånt
 • Rett til å fjernlåne materiale vi selv ikke eier, herunder utenlandsk litteratur. For slike lån gjelder eierbibliotekets låneregler.
 • E-bøker
 • Fagpersonale med god kunnskap om informasjonsinnhenting, litteratur, film og nett-tjenester.
 • Tilgang til internett på PC i biblioteket eller via egen bærbar PC.
 • Dagens aviser til bruk i biblioteket.
 • PressReader digitale aviser fra over 80 land. Last ned appen!
 • Brettspill og Playstation 4 Pro til bruk i biblioteket. (Gjelder for Modum.)

Dette er ditt ansvar

 • Du plikter å ha med gyldig lånekort når du låner hos oss. Har du glemt lånekortet, må du vise gyldig legitimasjon.
 • Mister du lånekortet ditt og må ha nytt, koster dette kr. 20,-.
 • Du er ansvarlig for å levere tilbake alt materiale lånt på ditt lånekort i rett tid og i samme stand som du lånte det. Brudd på denne bestemmelsen medfører erstatningsansvar.

 

Reservering og purring

 • Vi varsler deg når reservert materiale har kommet inn. Varsel om innkommet materiale er gratis. Uavhentet materiale settes tilbake på hylla etter 7 dager.
 • Ved å ikke hente reservert materiale gjentatte ganger, kan låntageren tape retten til å reservere eller fjernlåne.
 • Hvis du ikke leverer i rett tid sendes purring.  Purring koster 30 kr.
 • Vi sender inntil to purringer, deretter påløper et gebyr på kr. 150,- samtidig som det går ut varsel om erstatningskrav. Erstatningskrav sendes en uke etter at varsel om dette er sendt. Ved innlevering av tapt materiale frafalles erstatningskravet såfremt biblioteket ikke har måttet gå til nyinnkjøp. Påløpte gebyrer må betales uansett.

Vi har taushetsplikt

Velkommen som bruker av biblioteket!

Oppdatert 17.06.2019