Sammen med innbyggerne ønsker vi på biblioteket å utvikle en livskraftig møteplass. I lesekampanjen #leslikogdel oppfordrer vi dere lesere til å dele favorittbøker både på sosiale medier og i biblioteket. Vi gleder oss til å dele med dere! Inspirert av suksessen med Sommerles, lanserer vi nå pilotprosjektet #leslikogdel for voksne! Sommerles retter seg mot barn, men også voksne kan trenge drahjelp og inspirasjon til å lese, og det skal de få i form av #leslikogdel. Kampanjen varer fra 1. november 2019 til 1. februar 2020, og er utviklet av Buskerud fylkesbibliotek i samarbeid med folkebibliotekene i Gol, Hole, Midt-Buskerud, Øvre Eiker og Ål.

Vi har spurt 5 lokale kjentfolk, 3 fra Modum, 1 fra Sigdal og 1 fra Krødsherad om hvem de er som lesere, og hvilke tre bøker som har betydd mest for dem. Hvem vi har snakket med, og hva de svarte, blir avslørt 31.oktober – på bibliotekets nettsider og i sosiale medier. Vi vil lage utstillinger på bibliotekene i Vikersund, Krødsherad, Prestfoss, og Eggedal, og alle bøkene de 5 har anbefalt, skal være tilgjengelige i hele Midt-Buskerud.
Alle stedene  ligger det også et eget hefte med tilhørende bokmerker som promoterer våre leseambassadører.
Det blir bokpremier, som vi deler ut fra vår facebookside, Midt-Buskerud bibliotek
Det er laget en egen nettside for kampanjen #leslikogdel