Om Midt-Buskerud bibliotek

Midt-Buskerud bibliotek består av bibliotekene i Modum kommune, Krødsherad kommune og Sigdal kommune. Vi har avdelinger i Vikersund, på Prestfoss, i Eggedal og på Krøderen. Bibliotekene har felles ledelse og alle ansatte er ansatt i Modum kommune, som er vertskommune for samarbeidsordningen. Biblioteket har 5, 5 årsverk, fordelt på totalt 9 personer.

Vi hjelper deg gjerne!