På Midt-Buskerud bibliotek Modum er hverdagen tilbake, og åpningstidene er som de pleier. Nemlig
mandag – torsdag 11-20 og fredag 11-17.

Midt-Buskerud bibliotek Prestfoss har åpent Mandag 11.00 – 16.00 Onsdag 16.00 – 19.00 og torsdag  11.00 – 13.00

Eggedal filial har åpent : Mandag 09.30 – 16, onsdag 09.30 – 12.00 og 16.00 – 19.00 og torsdag 09.30 – 15.00

Midt- Buskerud bibliotek Krødsherad  har åpent tirsdag 11 – 15, onsdag 11-15 og torsdag 16 – 19.

VELKOMMEN!