I uke 9 har skolene vinterferie. I Modum holder biblioteket åpent som vanlig, det blir også muligheter for aktiviteter for barn. ( se egen annonse)
I Sigdal ( Prestfoss) er biblioteket kun åpent mandag 25.februar. Øvrige dager STENGT. Eggedal holder STENGT hele uke 9.